Summerhouse Yu Yu, Zamami

Great family-run guesthouse.